program til beskyttelse af privatlivets fred for http://www.heinemann-retail.dk

Gebr. Heinemann Retail Aps (herefter "vi" eller "os") tager beskyttelsen af privatlivets fred meget alvorligt.

Indsamling, behandling og brug af persondata

Persondata indenfor betydningen af dette program til beskyttelse af privatlivets fred er individuelle detaljer af personlige og faktuelle omstændigheder af en særlig eller identificérbar virkelig person. I det følgende forklarer vi, hvilke data samles, gemmes og bruges ved besøg af vores hjemmeside.

Generelt

Når du besøger vores hjemmeside, bliver der kun indsamlet persondata, hvis du aktivt tager kontakt til os; f.eks. ved at bruge kontaktformularen eller karriereportalen. Dog gemmes der ved besøg af en hjemmeside altid data, som opbevares i en log fil på en server og som evalueres anonymt udelukkende til statistiske formål.

Retsgrundlag

Vi samler og behandler persondata baserende på det følgende retsgrundlag:

a. Samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 (a) af den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Samtykke betyder en frivillig, specifik og informeret utvetydig vilje¬tilkende¬¬givelse om samtykke, hvilket kan være i form af en erklæring eller enhver anden utvetydig bekræftende handling udført af den registrerede, dermed givende samtykke til behandlingen af persondata relaterende til ham eller hende.

b. Nødvendig for udøvelsen af en kontrakt eller for at gøre forberedelser til at indgå en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1 (b) GDPR, hvilket betyder at informationerne er påkrævede, for at vi kan opfylde vores kontraktlige forpligtelser overfor dig eller for at forberede indgåelsen af en kontrakt med dig.

c. Behandling for at opfylde en retslig forpligtelse i henhold til artikel 6, stk. 1 (c) GDPR i den betydning, at behandling af data f.eks. er påkrævet ved lov eller andre bestemmelser.

d. Behandling for at beskytte legitim interesse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 (f) GDPR i den betydning, at behandlingen er nødvendig for at beskytte legitime interesser forfulgt af os eller af en tredjepart, med mindre sådanne interesser må tilsidesættes af hensyn til dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som påkræver beskyttelsen af persondata.

Den registreredes rettigheder

Du har de følgende rettigheder med hensyn til behandling af dine oplysninger af os:

a. Retten til at indrække en klage hos en tilsynsførende myndighed i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2 (d) GDPR og artikel 14, stk. 2 (e) GDPR.

b. Retten til adgang i overensstemmelse med artikel 15 GDPR

c. Retten til berigtigelse i overensstemmelse med artikel 16 GDPR

d. Retten til slettelse („retten til at blive glemt“) i overensstemmelse med artikel 17 GDPR

e. Retten til begrænsning af behandling i overensstemmelse med artikel 18 GDPR

f. Retten til dataportabilitet i overensstemmelse med artikel 20 GDPR

g. Retten til indsigelse i overensstemmelse med artikel 21 GDPR

Bemærk: Brugere kan til enhver tid gøre indsigelse imod behandlingen af deres person¬data i overensstemmelse med de retslige rammer. Indsigelsen kan især gøres imod behandling med henblik på direkt marketing.

Uden at det berører en eventuel administrativ klageadgang eller adgang til domstols-prøvelse, har du ret til at indgive klage til tilsynsmyndigheden, især i den medlemsstat, hvor du er bosiddende, beskæftiget eller som er stedet for den påståede overtrædelse, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger ikke er i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Karriereportalen

Ved brug af vores karriereportal videreleder vi det automatisk til http://taxfree-job.dk/. Denne portal drives af Gebr. Heinemann Retail ApS, Vestvej 6, 2770 Kastrup, Danmark. Bemærk venligst det program til beskyttelse af privatlivets fred, der finder anvendelse dér.

Tag Manager

1. Vores online service bruger Googles Tag Manager. Dette værktøj gør det muligt at forvalte hjemmeside tags /app tags igennem en interface. Googles Tool Manager implementerer kun tag, sætter ingen cookies og samler ingen persondata. Googles Tag Manager udløser andre tags, som kan ske at samle personlige informationer. Dog bruger Googles Tag Manager ikke disse informationer.

2. Hvis deaktiveret på domain eller cookie niveau, så forbliver det gyldigt for alle tracking tags implementeret af Google Tag Manager.

Google Analytics

1. Baserende på dit samtykke bruger vi dine data til analyse, optimering og økonomisk drift af vores online tilbud i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, lit. a. GDPR vi bruger Google Analytics, en web analyse service af Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) - herefter "Google"). Google bruger cookies og andre teknologier. De informationer, der genereres af servicen om brugernes brug af online tilbudet, overføres til en Google server i USA og behandles dér.

2. Google handler på vores vegne med hensyn til behandling af ordrer i henhold til artikel 28 GDPR. Vi har indgået en databeskyttelsesaftale med Google, som indeholder klausulerne fra EUs standard databeskyttelse.

3. Derudover har vi indgået en aftale om fælles ansvar med Google for brugen af Googles målingstjenesteydelser i overenstemmelse med artikel 26 GDPR (se https://support.google.com/analytics/answer/9012600). Indenfor denne ramme har vi aftalt med Google at være ansvarlige for at opfylde informationsforpligtelserne og for at garantere de registreredes rettigheder i overensstemmelse med kapitel 3 af GDPR samt for sikkerheden i behandlingen og beskedgivelse eller beskedgivelsesforpligtelser. (artikler 32 til 34 GDPR). Google bruger informationerne til at evaluere vores brugeres brug af vores hjemmeside for at forfatte rapporter om aktiviteterne indenfor denne hjemmeside og for at yde yderligere tjenesteydelser overfor os forbundet med brugen af denne hjemmeside og brugen af internettet. De behandlede informationer kan bruges til at skabe pseudonyme brugerprofiler af brugerne.

4. Vi bruger Google Analytics for at kunne vise reklamerne placeret i Googles og deres partneres reklametjenesteydelser kun til de brugere, som har vist interesse i vores online tilbud eller som udviser bestemte karakteristika (f.eks. interesse i særlige temaer eller produkter bestemt af de besøgte hjemmesider), som vi transmitterer til Google (såkaldt "Remarketing Audiences" eller "Google Analytics Audiences"). Ved hjælp af remarketing studier ønsker vi også at sørge for, at vores reklamer svarer til brugernes potentielle interesse og ikke har en chikanerende virkning.

5. Vi bruger Google Analytics med aktiveret IP anonymisering.

6. Google Analytics gemmer cookies i din web browser i en periode på to år siden dit sidste besøg. Disse cookies indeholder en tilfældigt genereret bruger ID, på hvilken du kan genkendes under fremtidige besøg på hjemmesiden. Brugere kan forhindre opbevaringen af cookies ved at tilpasse deres browser software tilsvarende; brugere kan også forhindre samlingen af data genereret af cookien og relaterende til deres brug af online tilbudet til Google og behandlingen af disse informationer af Google ved at downloade og installere det browser plugin, der står til rådighed på det følgende link: https://tools.google.com/-dlpage/gaoptout?hl=de.

7. De gemte informationer gemmes sammen med den tilfældigt genererede bruger ID, som muliggør evalueringen af pseudonyme brugerprofiler. Disse brugerrelaterede informationer slettes automatisk efter 14 måneder. Andre informationer forbliver gemte i aggregeret form på ubestemt tid.

8. Yderligere informationer om brugen af informationer af Google, optioner for indstillinger og tilbagekaldelse kan findes på Googles hjemmesider:

- https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de
("Data brug af Google, når du bruger hjemmesider eller apps fra vores partnere")

- https://policies.google.com/technologies/ads
("Data brug i reklameøjemed")

- https://adssettings.google.com/authenticated
("Forvalt information, som Google bruger for at vise dig reklamer").

Datasikkerhed

Dine persondata beskyttes af os med den største omhyggelighed og med den seneste teknologi, såsom SSL kryptering. SSL står for "Secure Socket Layer" og er en krypterings¬metode, som med succes bruges i hele World Wide Web. Alle persondata krypteres og er således overvåget på sikker vis, når de transmitteres ingennem internettet. Du kan se, at du er i et sikkert område på en symbol (låst hængelås) i vinduets bjælke forneden i din browser. Alternativt kan du vælge en ukrypteret transmittering, hvis det for eksempel af tekniske grunde ikke er muligt.

Links til andre hjemmesider

Vores hjemmesider indeholder links til andre hjemmesider, som vi har kontrolleret under skabelsen. Vi har ingen indflydelse på den kendsgerning, at deres operatører er konforme med databeskyttelsesbestemmelser. På trods af omhyggelig kontrol af indholdet kan vi ikke acceptere at hæfte for eksterne links til tredjeparts indhold. Kontrollér venligst databeskyttelsen af den respektive ansvarlige tilsynsmyndighed.

Ret til tilbagekaldelse, oplysninger, berigtigelse og slettelse

Du kan til enhver tid informere i skriftlig form om de oplysninger, der er gemt i dine persondata eller få dine oplysninger berigtiget eller slettet. Brug venligst vores kontaktformular eller kontaktmulighederne angivet i impressum.

Cookiepolitik

1. Cookies er informationer, der transmitteres af vores web server eller tredjeparts web servere til brugernes web browsere, hvor de opbevares til senere brug. Cookies kan være i form af små filer eller enhver anden type af informationsopbevarelse.

2. Retsgrundlag for behandlingen af (personlige) informationer i forbindelse med marketing cookies (om nogen) er brugerens samtykke.

3. Overblik over cookies

Navn: _gid
Domain: heinemann-retail.dk
Provider: Google
Funktion: Registerer en unik ID, som bruges til at generere statistisk data om, hvordan gæsten bruger hjemmesiden.
Tidshorisont: 1 dag

Navn: _ga
Domain: heinemann-retail.dk
Provider: Google
Funktion: Registerer en unik ID, som bruges til at generere statistisk data om, hvordan gæsten bruger hjemmesiden.
Tidshorisont: 1 måned

Navn: _gat_#
Domain: heinemann-retail.dk
Provider: Google
Funktion: Bruges af Google Analytics til at to drosle anmodningsraten.
Tidshorisont: browser session

4. Indsigelsesmuligheder

Efter en afgiven samtykke kan du gøre indsigelse imod brugen af cookies, som bruges til at måle dækningsrækkevidden og i reklameøjemed via dette link

Kontakt

For spørgsmål, forslag eller kommentarer til temaet beskyttelse af persondata, kontakt os venligst på: info@heinemann-retail.dk

København, december 2020